Äritegevuse
ümberpaigutamine

Professionaalne tugi kõikides äritegevuse
ümberpaigutamise etappides aitab vältida taktikalisi vigu ning aja ja vahendite ebaefektiivset kasutamist.

Äritegevuse ümberpaigutamine
Äritegevuse ümberpaigutamine

Meiega koostöö tegemise etapid

Kuidas meiega mugavalt ja tõhusalt koostööd teha

 • 1
  Kontakti loomine Helistage, esitage päring või kirjutage meile Küsi hinnapakkumisi
 • 2
  Vajaduste arutamine ettevõtte juhiga Juht selgitab vajadusi, esitab lisaküsimusi
 • 3
  Taotluse täitmine Pärast vestlust saadame vormi töö mahu hindamiseks ja lepingu koostamiseks
 • 4
  NDA lepingu sõlmimine Allkirjastame tingimuste mitteavaldamise lepingu (Non-disclosure agreement)
 • 5
  Makse Teenuste eest tasumine vastavalt ettevõttele osutatavate teenuste loetelule
 • 6
  Teenuste osutamine Teenuste osutamine vastavalt lepingus kirjeldatud tingimustele

TEENUSTE MUUTMINE

Ettevõtte õiguslik tugi

Dokumentide koostamine ettevõtte kogu elutsükliks.
Müük/ost, aktsionär, teeninduslepingud.
Üldkoosolekute juhtimine ja ettevalmistamine.

Ettevõtte registreerimine Eestis

Ettevõtete asutamine Eestis. Ettevõtte registreerimine kas e-residentsusega või ilma. Virtuaalkontor ja lepinguline esindaja Eestis sisaldub.

Ava pangakonto

Konto avamine pankades ja makseasutustes.
Vastavusdokumentide koostamine.
KYC dokumentide täitmine.
Kontrollimine ja identifitseerimise ettevalmistamine.

Raamatupidamine, Audit

Raamatupidamisteenused Eesti ettevõtetele. Käibemaksudeklaratsiooni täitmine ja esitamine. Maksudeklaratsiooni esitamine ja esitamine. Aastaaruande koostamine. Auditi tugi.

Ettevõtte registreerimine Küprosel ja Ühendkuningriigis

Ettevõtete loomine Eestis.
Ettevõtte registreerimine kas e-residentsusega või ilma.
Virtuaalne kontor ja lepinguline esindaja Eestis sisaldub.

Ühinemine ja omandamine

Ettevõtte või äri müük või ostmine
Ühinemine ja piirangud
Due Diligence ühinemise või omandamise raames

Äritegevuse ümberpaigutamine

Ettevõtete ümberasustamine Eestisse ja Küprosele.
Töökoha muutmine.
Püsiva tegevuskoha registreerimine.
Käibemaksunumbri hankimine mitte-residentidele.

MIKS JUST MEIE

Pakume klientidele professionaalset teenust mugavas formaadis

Personaalsed lahendused

Iga kliendi probleemile leiame optimaalse lahenduse, võttes arvesse tema vajadusi

Juht

kliendi juht annab ajakohast teavet olekute kohta

Meeskond

MaxWise spetsialistidel on üle 10-aastane kogemus ning rakendavad praktilisi ja parimaid tavasid

Kaughaldus

kõiki teenuseid saab hallata elektrooniliselt ilma füüsilise kohalolekuta

Meie kliendid

Meie kliendid
Meie kliendid
Meie kliendid
Meie kliendid
Meie kliendid
Meie kliendid

KKK

Siit leiate vastused kasutajate korduma kippuvatele küsimustele

Kes võib asutada Eesti ettevõtte?

Igaüks võib asutada Eesti ettevõtte. Teil võib olla mis tahes riigi kodakondsus või elukoht.

Samuti võib olla kas füüsiline või juriidiline isik. Juhatuse liikmeks võib aga olla ainult füüsiline isik.

Kas offshore-firma võib omada Eesti äriühingut?

Jah, iga offshore-ettevõtja võib omada Eesti ettevõtet.

Milline on Eesti äriühingu aktsiakapital? Kas see tuleb täies ulatuses sisse maksta?

Eesti äriühingu minimaalne aktsiakapital on 2500 eurot. Aktsiakapitali võib tasuda enne Eesti äriregistrisse kandmist. Aktsiakapitali võib tasuda rahalise sissemaksega (sularahas või ülekandega uue äriühingu pangakontole) või mitterahalise sissemaksega (varaga). Osakapitali ei ole kohustatud asutamise ajal täies ulatuses sisse maksma.

Kas on võimalik osta valmis Eesti firma?

Jah, see on.

Millised dokumendid toetavad õiguslikult Eesti äriühingu olemasolu?

B-kaardi koopia. See on väljavõte Eesti äriregistrist ja sisaldab järgmist teavet Eesti ettevõtte kohta:

 • põhikirja kinnitamise kuupäev;
 • ärinimi;
 • registrikood;
 • põhikirja muutmise kuupäevad;
 • pitsat;
 • tegevusala;
 • juhatuse liikmed (või likvideerijad);
 • aktsiakapital;
 • ettevõtte klass;
 • viide hilisemale kirjele;
 • majandusaasta algus ja lõpp;
 • omanik;

põhikiri. Tegemist on väljavõttega Eesti äriseadustikust, mis sisaldab põhipunkte, mis näevad ette aktsionäride koosoleku läbiviimise, osanike hääletamise, osanike otsuse jms. Põhikirjas on kirjas ka teave äriühingu aktsiakapitali kohta. .

Kas Eesti ettevõttel peaks olema oma pitser?

Ei, Eestis ei ole pitserit käsitlevat seadust. Eesti äriühing võib siiski teha mis tahes pitseri, mis ei ole registreerimisele allutatud. Eesti äriühingu pitseri kasutamisel ei ole mingeid õiguslikke tagajärgi.

Millise tegevusega võib Eesti ettevõte tegeleda?

Eesti äriühing võib tegeleda mis tahes äritegevusega, mis ei ole seadusega keelatud. Kui tegevus, mida äriühing kavatseb teostada, nõuab luba (litsentsi), siis peab see tegevus olema märgitud põhikirjas ja B-kaardil.

Milline on Eesti ettevõtte juhtorgan?

Eesti äriühingu juhtorgan on juhatus. Juhatus valitakse aktsionäride poolt ja see tegutseb vastavalt Eesti äriseadustikule ja äriühingu põhikirjale.

Milline dokument kinnitab Eesti ettevõtte juhatuse liikme volitusi?

Selline dokument on B-kaart (ametlik väljavõte Eesti äriregistrist). B-kaart sisaldab andmeid Eesti ettevõtte juhatuse koosseisu kohta (eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood ja elukoht). Muud juhatuse volitused on sätestatud Eesti ettevõtte põhikirjas.

Kas mitteresident võib olla Eesti äriühingu juhatuse ainus liige?

Jah, nad võivad. Kui kõik juhatuse liikmed on Eesti mitteresidendid, siis on Eesti äriühingul seaduslik esindaja Eestis. See võib olla juriidiline või füüsiline isik, kes on Eesti resident.

Mitu juhatuse liiget peaks Eesti äriühingul olema?

Eesti äriühingul ei pruugi olla üldse juhti. Juhatuse liikme ametisse nimetamine toimub juhatuse otsusega ja juhatuse liikme tegevus on sätestatud töölepingus.

Milline on Eesti äriühingu omandiõiguse registreerimise viis?

Eesti äriühingu omandiõigus registreeritakse aktsiate ostu-müügilepingu sõlmimise teel. Aktsiate ostu-müügileping sõlmitakse Eesti notari juuresolekul. Aktsiate ostu-müügileping kirjutatakse Eesti võlaõigusseaduse alusel.

Kas Eesti äriühingu ostu-müügitehingu tõestamiseks on vajalik aktsionäri füüsiline kohalolek Eesti notari juures?

Ei ole, aktsionär võib aktsiate ostu-müügitehingu tegemiseks koostada notariaalselt tõestatud ja nõuetekohaselt legaliseeritud esindaja volikirja.

Kas Eesti äriregister on avalikkusele kättesaadav? Milline teave on äriregistris avaldatud?

Jah, äriregister on avalikkusele kättesaadav. Äriregistrisse kantakse järgmised andmed:

 • ettevõtte asutajad;
 • teave juhatuse liikmete kohta;
 • teave aktsionäride kohta;
 • tegevusala;
 • viimaste aastate finantsaruanded;
 • dokumendid, mis tõendavad kõiki ettevõtte muudatusi.

Milline on Eesti äriühingu dokumentide rahvusvahelise legaliseerimise meetod?

Eesti on ühinenud 1961. aasta Haagi konventsiooniga, seega võib Eesti äriühingu notariaalselt tõestatud dokumente legaliseerida apostilliga. Kui Eesti on sõlminud vastastikuse õigusabi lepingu mõne teise riigiga (Venemaa, Ukraina), piisab, kui dokumendid on tõestatud Eesti notari poolt. Eesti notarid võivad dokumente tõestada inglise ja vene keeles.

Millised maksud kehtivad Eesti territooriumil?

Eestis kehtivad järgmised maksud:

 • tulumaks;
 • sotsiaalmaks;
 • pensionikindlustus;
 • töötusmaks;
 • maamaks;
 • hasartmängumaks;
 • käibemaks (KM);
 • kohandatud tasu;
 • aktsiis;
 • raskesõidukimaks.

Kas Eesti firma peaks saama elukohanumbri eesti keeles eraldi?

Ei, ei tohiks. Kui Eesti ettevõte on täielikult äriregistrisse kantud, on ta automaatselt Eesti maksuresident.

Kas Eesti ettevõtte brutokasumilt tuleb tasuda ettevõtte tulumaksu?

Ei, ei tohiks.

Millised kulud on mahaarvatavad?

Kõik kulud, sealhulgas litsentsitasud ja intressid, mis äriühingul on seoses oma äritegevusega tekkinud, võib tulust maha arvata. Kohaldatakse Euroopa intressi- ja litsentsitasudirektiivi.

Kas kahjumit võib edasi kanda?

Kahjumit võib edasi kanda. Selleks ei ole ajalist piirangut.

Kas vastab tõele, et Eestis on ettevõtte tulumaksu määr NULL?

Ei, ei ole. Alates 01.01.2000 muutus ärikasumi maksustamise poliitika. Praegu ei kuulu maksustamisele majandusaasta tulemuste kohane brutokasum, samas kui jaotatav kasum kuulub maksustamisele.

Kasumi jaotamine võib toimuda otse dividendide kaudu või kaudselt lisahüvitiste kaudu omanikele, osanikele ja ettevõtte töötajatele.

Milline on Eesti ettevõtte jaotatava kasumi maksumäär?

Alates 01.01.2015 korrutatakse 20%-line maksumäär 20/80-ga (see on siis 25%).

Kas on vaja maksustada mitteresidendist Eesti ettevõtte töötaja töötasu?

Ei, ei ole, kui mitteresidendist töötaja töötab väljaspool Eestit.

Jah, kui mitteresidendist töötaja töötab Eesti territooriumil ja on/või on Eesti ettevõtte juhatuse liige, siis arvatakse tulumaks maha 20%. Lisaks peab ettevõte tasuma sotsiaalmaksu, mis peetakse töötaja palgast maha 33%. Tööandja tasub nii tulu- kui ka sotsiaalmaksu enne eelmisele eelarvekuule järgneva kuu 10. kuupäeva. Kui mitteresidendist töötaja töötab töölepingu alusel väljaspool Eestit ega ole Eesti ettevõtte juhatuse liige, siis tema töötasu maksukohustuslane ei kuulu.

Millisel juhul on Eesti ettevõte kohustatud olema registreeritud käibemaksukohustuslasena?

Käibemaksuseaduse artikli 19 punkti 1 kohaselt tekib käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus alates kalendriaasta algusest, kui ettevõtte maksustatav käive, välja arvatud põhivara võõrandamine, ületab 40 000 eurot.

Milline on Eesti käibemaksumäär?

Eesti käibemaksu põhimäär on 20%.
On olemas ka vähendatud määrad 0% ja 9%.

Mida tuleb teha, et registreerida Eesti ettevõte käibemaksukohustuslaseks?

Ettevõtte juhatuse liige või tema esindaja peab tulema maksuameti kontorisse koos isikut tõendava dokumendiga ja täitma ettenähtud vormi kohase avalduse. Osakond võtab taotluse vastu ja määrab taotlejaga kohtumise aja. Kohtumise ajal peab taotleja esitama kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad, et ettevõte tegeleb ettevõtlusega või on seda äsja alustanud, ning tõendama vajadust registreerida ettevõte käibemaksukohustuslasena, kuna käive on suur (vt punkt 8). Seejärel teeb maksuamet otsuse kolme päeva jooksul.

Kas käibemaksu kohaldatakse kaupade suhtes, mis on paigutatud vabasse tollitsooni või vabasse tollilattu?

A) Ei, ei ole, kui need kaubad ei ole pärit Euroopa Liidust.

B) Ei, ei ole, kui need kaubad tarnitakse Euroopa Liidust vabatsooni või vabatollilattu, et neid 60 päeva jooksul alates tarne hetkest EList välja eksportida.

Milliseid makse maksab Eesti ettevõte dividendide jaotamisel?

Kui kasumit jaotatakse dividendidena, on võimalik neli varianti:

A) Eesti ettevõtte omanik on füüsiline isik.
Sellisel juhul arvab Eesti ettevõte maksu maha ja maksab selle eelarvesse.

B) Eesti ettevõtte omanik on juriidiline isik (mitte madala maksumääraga riigist).
Sellisel juhul arvab Eesti ettevõte maksu maha maksumääraga ja maksab selle eelarvesse.

C) Eesti ettevõtte omanik on juriidiline isik (offshore – madala maksumääraga riigist).
Sellisel juhul arvab Eesti ettevõte maksu maha maksumääraga ja maksab selle eelarvesse.

Kui Eesti ettevõtte omanik on mitteresidendist äriühing, kas sellisel juhul on vaja maksta dividenditulu maksu?

(For an answer to this question, please refer to the item 9, but in this item we cite the question often asked by our clients in its exact form.)

First of all, the Estonian enterprise pays income tax from all the dividends and other deductions from profit, presently at the rate of 20% is multiplied on 20/80.

Secondly, if the owner of the Estonian enterprise is a non-resident company not located in a country with low tax rate (is not an offshore country), it is not liable for any other taxes.

Thirdly, if the owner of the Estonian enterprise is a non-resident company located in a country with low tax rate (is an offshore country), the dividends are liable for income tax at the rate of 20%, irrespective of the percentage of shares of the enterprise owned by the non-resident company.

NB! According to the clause 1.1 of the article 18 of the Income Tax Act, the dividends are not liable for income tax if the income tax is paid from a part of the profit, which is the basis of their payment, or if the income tax is deducted from dividends in a foreign state.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Calc
ONLINE KALKULAATOR
Arvutage raamatupidamisteenuste maksumus kohe!